ข้อดีของการเข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนกับหอพัก

วิทยาลัยชุมชนที่มีหอพักมอบสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกให้กับนักเรียนจำนวนมาก พวกเขาผสมผสานการศึกษาที่มีราคาไม่แพงและมีคุณภาพสูงเข้ากับโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ในปีพ. ศ. 2543 สถาบัน 225 แห่งเช่นนี้เปิดสอนการจัดเตรียมที่อยู่อาศัย ภายในปี 2012 จำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 391 คนนักเรียนที่กำลังชั่งน้ำหนักทางเลือกหลังจบมัธยมปลายควรพิจารณาข้อดีของการเข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนที่อยู่อาศัย

ตัดการเดินทาง

นักเรียนที่มีอายุมากกว่าที่มีครอบครัวและอาชีพมักไม่สนใจที่จะเดินทางไปเรียน อย่างไรก็ตามสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มต้นเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจเป็นเรื่องท้าทาย ด้วยการเลือกโรงเรียนที่มีทางเลือกในมหาวิทยาลัยนักเรียนจะลดการเดินทางและลดค่าใช้จ่ายลง

ประหยัดเงิน

การไปโรงเรียนสี่ปีอาจเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามเด็กอายุ 18 ปีจำนวนมากไม่แน่ใจว่าจะเลือกวิชาเอกใด นักเรียนสามารถเรียนในชั้นเรียนขั้นพื้นฐานได้ในขณะที่ยังคงได้รับประโยชน์ทางสังคมจากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทั้งค่าเล่าเรียนค่าห้องและค่าอาหารมักจะถูกกว่าที่โรงเรียนสองปี นอกจากนี้หลายรัฐยังมีการเตรียมการที่อนุญาตให้นักเรียนโอนหน่วยกิตไปยังวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐสี่ปีเพื่อจบปริญญาตรี

สนุกกับกรีฑา

สำหรับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันกรีฑาที่หวังว่าจะมีบทบาทในประสบการณ์ในวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนที่มีหอพักจะเปิดโอกาสให้แข่งขันและฝึกซ้อมได้แม้ว่าจะไม่มีการเปิดสอนในชั้นเรียนก็ตาม นอกจากนี้เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตพวกเขาจึงสามารถรับสมัครนอกกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่นทำให้นักกีฬานักเรียนในท้องถิ่นมีโอกาสแข่งขันกับผู้มีความสามารถจากทั่วทุกมุมโลก นักเรียนบางคนที่มุ่งเน้นไปที่การแข่งขันกรีฑามากจนอาจไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเล่นเกมนอกชุมชนในท้องถิ่นของตนได้

สำรวจอาชีพใหม่

สำหรับนักเรียนในโรงเรียนศิลปะที่ดีที่สุดและวิทยาลัยศิลปศาสตร์มีโอกาสสำรวจเส้นทางอาชีพใหม่ผ่านหลักสูตรในสาขาใหม่ วิทยาลัยชุมชนที่มีหอพักเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับสาขาวิชาใหม่แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีวุฒิการศึกษาสี่ปีเหลืออยู่ก็ตาม หากพวกเขาตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาสี่ปีในภายหลังพวกเขาสามารถเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่าได้

รับประสบการณ์วิทยาลัย

นักเรียนบางคนอาจต้องการเข้าทำงานในทันทีและโรงเรียนสองปีเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้หลักสูตรสี่ปี หากพวกเขาตัดสินใจที่จะจบปริญญาตรีในภายหลังพวกเขาสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยสี่ปีและจบการศึกษาได้

เริ่มต้นกระบวนการ Shortlist

คุณควร จำกัด ทางเลือกให้แคบลงเหลือเพียงไม่กี่โรงเรียนก่อนที่จะใช้เวลาพิจารณาหลักสูตรค่าเล่าเรียนและอัตราการรับเข้าเรียนของแต่ละโรงเรียน คุณควรพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ และแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โรงเรียนบางแห่งมีรายชื่อรอคอยเป็นเวลานานและคุณต้องการเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรก ๆ ที่ได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่คุณเลือก

คิดหาวิธีที่น่าสนใจในการตัดสินใจ คิดนอกกรอบ!

โรงเรียนให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่? เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันโรงเรียนบางแห่งจึงเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

โรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมากที่เรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่? โรงเรียนที่ดีคือโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากที่ได้รับปริญญาภายในกรอบเวลาที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นสองปีหกปีหรือหนึ่งปี

หลักสูตรน่าสนใจและน่าตื่นเต้นหรือไม่? นักเรียนต้องการสนุกกับหลักสูตรและการบรรยายไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะพวกเขาทำเงินได้มากที่สุด

ครูและผู้สอนมีส่วนร่วมหรือไม่? กระบวนการเรียนรู้และการสอนเป็นกระบวนการทางสังคมและผู้สอนที่มีส่วนร่วมจะสร้างผลกระทบที่ดีต่อนักเรียน

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีหรือไม่? นี่เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเช่นเดียวกับปัญหาด้านความปลอดภัย นักเรียนมีแนวโน้มที่จะกลับไปที่โรงเรียนน้อยลงหากผู้สอนสื่อสารกับพวกเขาได้ไม่ดี

ตรวจสอบว่าโรงเรียนปลอดภัยสำหรับนักเรียน พูดคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขารู้เรื่องของพวกเขา

นักศึกษาไปที่วิทยาเขตบ่อยหรือไม่ คุณต้องการให้นักเรียนรู้สึกยินดีเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมของพวกเขา

ประเด็นที่ 3: นักเรียนยินดีต้อนรับเมื่อได้รับผลกระทบครั้งแรก

วิทยาลัยชุมชนที่ประสบความสำเร็จต้องการการมีส่วนร่วมของนักเรียนจำนวนมาก นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนักเรียนที่กำลังจะมีบทบาทอย่างแข็งขันในชุมชนโรงเรียน

คุณไม่สามารถปล่อยให้นักเรียนเดินออกไปตามถนนแล้วคิดอะไรออกไปได้ ขั้นแรกคุณต้องแน่ใจว่าพวกเขารู้จักโรงเรียนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถระบุโรงเรียนของพวกเขาได้ พวกเขารู้จักชั้นเรียนของพวกเขาหรือไม่ซึ่งตรงเวลาและที่ไม่เป็นเช่นนั้น? ครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนมีส่วนร่วมกับพวกเขาหรือไม่? คุณต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมก่อนส่งพวกเขาไปโรงเรียน เมื่อมีการหมั้นหมายพวกเขาจะหมั้นกัน